Blog

Savjeti iz IT svijeta

najbolje raid polje

Koje je najbolje RAID polje u NAS uređajima

RAID predstavlja ključni koncept na području skladištenja podataka, naročito u kontekstu mrežno povezanih uređaja za skladištenje podataka, poznatih kao NAS. RAID tehnologija omogućava organizaciju više fizičkih diskova u jedinstveno, redundantno i efikasno skladište podataka. U ovom članku ćemo istražiti šta je RAID, razgovarati o različitim nivoima RAID-a i razmotriti koji je najbolji izbor za NAS uređaj.


Što je RAID?

RAID (Redundant Array of Independent Disks) je tehnologija koja omogućava skladištenje podataka na više fizičkih diskova radi poboljšane sigurnosti i performansi. Osnovna ideja iza RAID-a je da se podaci kopiraju ili rasporede na više diskova kako bi se osigurala redundantnost (sposobnost oporavka podataka u slučaju kvara diska) i povećala brzina čitanja i pisanja podataka.


Što je NAS?

NAS (Network Attached Storage) je uređaj ili sistem za skladištenje podataka koji je povezan na mrežu i omogućava više korisnika ili uređaja da dijeljenim resursima pristupe i čuvaju svoje podatke. NAS uređaji obično su opremljeni s jednim ili više fizičkih diskova i koriste se za centralizirano skladištenje i dijeljenje podataka kao što su dokumenti, slike, video zapisi i druge vrste datoteka. NAS uređaji olakšavaju pristup podacima i njihovo sigurno čuvanje u okruženju koje je dostupno putem mreže, čineći ih idealnim za kućne i poslovne korisnike.


Standardni RAID nivoi

Postoji nekoliko nivoa RAID-a, od kojih svaki nudi različite prednosti i kompromise. RAID polja 2, 3 i 4 nećemo ni spominjati u članku jer se jako rijetko koriste u praksi.

RAID 0: Striping

Ovaj nivo RAID-a se fokusira na poboljšanje brzine čitanja i pisanja podataka tako što ih raspoređuje na minimalno dva diska bez redundancije. Međutim, RAID 0 ne pruža nikakvu zaštitu od gubitka podataka i nije preporučljiv za skladištenje važnih podataka. Primjenjuje se za poboljšanje brzine i učinkovitosti gdje nije potrebna pouzdanost.

Primjer: 2x 1TB diskovi = ukupni kapacitet 2TB

RAID 1: Mirroring

RAID 1 koristi mirroring tehnologiju koja se sastoji od najmanje dva diska gdje su isti podaci pohranjeni na svakom od njih. Pruža visok stupanj redundantnosti, ali se prostor za skladištenje smanjuje za polovinu jer su svi podaci kopirani na svaki disk. Primjenjuje se za kritičnu pohranu koja zahtjeva minimalan rizik gubitka podataka, primjerice u računovodstvenim sustavima.

Primjer: 2x 1TB diskovi = ukupni kapacitet 1TB

RAID 5: Striping s paritetom

RAID 5 koristi paritetne podatke za osiguranje redundancije. Podaci su raspoređeni na minimalno tri ili više diskova (najčešće se koristi 4), a paritetni podaci se koriste za obnovu podataka u slučaju kvara jednog diska. Ovaj nivo RAID-a nudi dobar balans između redundancije i prostora za skladištenje. Primjenjuje se za aplikacijske servere zbog svoje visoke učinkovitosti i optimizirane pohrane.

Primjer: 3x 1TB diskovi = ukupni kapacitet 2TB

RAID 6: Striping s dvostrukim paritetom 

Slično kao RAID 5, RAID 6 također koristi paritetne podatke, ali osigurava dvostruku redundanciju uz korištenje minimalno četiri diska. To znači da može podnesti kvar dva diska istovremeno bez gubitka podataka, što je korisno za visoko dostupne sustave. Primjenjuje se kod kritičkih sustava gdje se gubitak podataka ne može tolerirati.
Primjer: 4x 1TB diskovi = ukupni kapacitet 2TB

RAID 10 (ili 1+0): Mirroring sa Striping

RAID 10 je kombinacija RAID 1 i RAID 0. Podaci se zrcale na dva ili više diskova, a zatim se ovi zrcaljeni diskovi koriste za izradu RAID 0 polja, što osigurava redundanciju i brzinu. Za implementaciju ove konfiguracije potrebna su minimalno četiri diska. Primjenjuje se u situacijama koje zahtijevaju pohranjivanje velike količine podataka, brzo vrijeme čitanja i pisanja te visoku toleranciju na pogreške.
Primjer: 4x 1TB diskovi = ukupni kapacitet 2TB

 

Najbolji RAID za NAS

Izbor najboljeg nivoa RAID-a za NAS zavisi od vaših potreba i prioriteta. Ako vam je brzina najvažnija i spremni ste da prihvatite rizik od gubitka podataka, RAID 0 ili RAID 10 mogu biti dobri izbori. S druge strane, ako vam je sigurnost podataka ključna RAID 1, RAID 5 ili RAID 6 su bolje opcije zbog svoje sposobnosti zaštite od kvarova.

Najbolji izbor često zavisi i od broja raspoloživih diskova i veličine prostora koji želite. Osim toga, trebali biste razmotriti performanse, budžet i očekivano povećanje prostora u budućnosti.

Implementacija i konfiguracija RAID-a može biti izazovna, naročito za one koji nisu upoznati sa tehničkim aspektima. Ukoliko se suočavate s pitanjima ili nesigurnostima, preporučujemo da nam se javite za implementaciju. Imnet nudi sveobuhvatnu podršku za konfiguraciju NAS uređaja prilagođenu vašim potrebama kako biste osigurali da vaši podaci budu sigurni i pristupačni.